Värdegrundsarbetet i skolan

Värdegrunder finns i de allra flesta skolor. Tanken med arbetet är främst att skapa en inkluderande plats där alla kan lära och trivas. Oftast är värdegrunder lik eller identisk med de stadgar som presenteras i den nationella värdegrunden.

Värdegrunder för inkluderande skolor

Alla svenska skolor har idag på ett eller annat sätt ett uttalat mål av att var inkluderande. Detta eftersom att det faller sig naturligt att skolor bär ett lika stort, om inte större, ansvar för att representera hela samhället.

Inkluderande skolor innebär i praktiken att de arbetar med att alla ska känna sig välkomna och att elever oavsett religion, etnicitet, socioekonomisk status eller liknande ska ha rätt till en fullgod utbildning.

Många värdegrunder i skolor ligger i linje med de nationella värdegrunderna, främst kanske de statliga.

Skillnader mellan privata och kommunala skolor

Inte helt oväntat finns det vissa skillnader mellan privata och kommunala skolor när det kommer till värdegrundsarbetet, precis som det skiljer sig mellan arbetsplatser.

Tidigare har det funnits krav på att en värdegrund ska presenteras, vilket inte i dagsläget är ett utformat krav. Istället har flera kommunala skolor värdegrunder som i huvudsak reflekterar de nationella värderingarna.

I privata skolor är det inte heller ovanligt att dessa värderingar uttrycks, men även mer omfattande värdegrunder återfinns. Exempelvis kan skolor med viss religionsinriktning ha ett större fokus kring vissa moral frågor och hur dessa ska behandlas.

Viktigt är dock att notera att alla friskolor måste uppfylla den statliga värdegrunden för skolan, vilket ställer de mest grundläggande kraven på skolans verksamhet.