Värdegrundsdelegationen

Värdegrundsdelegationen var tidigare en svensk delegation som jobbade för att sammanställa rättsliga grunder för alla statliga myndigheter. Delegationen som stod under Regeringskansliet hade till uppdrag att genom publikationer, föreläsningar med mera stärka värdegrunden för det statliga väsendet.

När delegationen 2016 lämnade över sin rapport till Regeringskansliet så tog även deras uppdrag slut, något vi här på vardegrundsdelegationen tyckte var väldigt synd.

Som en motreaktion till att Värdegrundsdelegationen avslutade sitt arbete alldeles för tidigt så har vi därför sammanställt den här sidan där vi presenterar information om värdegrundsarbete inom både staten och privata organisationer.

Utöver detta uppdrag vi tilldelat oss själva presenterar vi även information, och nyheter, om aktuella fall där värderingar och moral står i fokus. Eftersom  att dessa frågor många gånger reflekteras i arbetsrättsliga fall så står inte sällan fackförbund i  fokus, något som kan sägas vara unikt för Sverige.

Letar du efter en specifik publikation kan du använda sökfältet i den högra menyn, alternativt kan du se några av våra mer övergripande navigeringsmenyer.

Varför värdegrundsarbete?

En vanlig fråga, oavsett om det rör myndigheter eller privata företag, är varför det är så viktigt med värdegrunder.

I grund och botten bygger konceptet på att tydliga markera vilka värderingar som är önskvärda inom organisationen, även om detta kan låta inskränkande och begränsande så innebär det i praktiken ett mer öppet landskap för den som i många andra sammanhang upplever diskriminerande behandling.

Ur ett mer övergripande perspektiv är även arbetet med en gemensam värdegrund viktigt för Sverige som land, eftersom att vi i många avseenden ligger i framkant när det gäller vissa ideal – Men dessa behöver konstant försvaras och byggas på.

Därför var den tidigare Värdegrundsdelegationens uppdrag viktigt för Sverige, inte minst i en allt mer orolig världsbild, där många goda värderingar riskerar att gå förlorade till konservatism och naivitet.

Vilka berör värdegrundsarbetet?

Värdegrundsarbetet rör alla svenska medborgare på ett eller annat sätt. Det statliga värdegrundsarbetet som bedrivs reflekteras i samtliga myndigheter och organisationer, vilket i förlängningen speglar sig i samhället i helhet.

Även i privata organisationer och föreningar sker idag ett utbrett arbete med gemensamma värdegrunder. Även om detta arbetet för de allra flesta är helt frivilligt är det på många sätt en viktig grund för näringslivet.