Statligt anställda mobbas i högre grad

Många tror att mobbing enbart förekommer på skolgårdar, men en ny studie visar att det är oroväckande vanligt på arbetsplatser. Mest överraskande är att det ofta är chefer som utsätts för trakasserier. Vanligast är det att statligt anställda chefer utsätts.

Det är få som pratar om det, men att chefer mobbas och trakasseras är ingen ovanlighet i Sverige. Flest utsätts inom den akademiska sektorn på statlig nivå.

Konsekvenserna blir allvarliga snabbt, och för somliga av de utsatta kan det ta flera år att komma ut i arbetslivet igen.

Nästan sju procent av statliga chefer utsatta för mobbing

Enligt studien är det 6,9 procent av de statligt anställda cheferna som utsätts för mobbning och trakasserier. Av de statligt anställda var en majoritet anställda inom universitet och högskola.

När mobbningen följer med ut i arbetslivet blir trakasserierna svårare att sätta fingret på än glåporden som kan förekomma i grundskolan. I ett arbetssammanhang kan det röra sig om att information undanhålls, arbetsuppgifter försummas eller låter bli att dyka upp som avtalat.

Skillnaden mellan utsatta inom statlig verksamhet och privat är 4,6 procentenheter. Det finns även en skillnad på 0,7 procentenheter mellan könen, där kvinnor utsätts i högre grad än män.

Var tredje chef som mobbas blir utbränd

Enligt Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska institutet, handlar alltid chefsmobbing om maktförhållanden. Störst risk att utsättas har normbrytande och nya chefer, exempelvis en kvinna som nyligen tillträtt en chefsposition.

Det är ingen som vill prata om så kallad uppåtgående mobbing – när det är chefen som utsätts för utfrysning. Som följd har det dessutom inte forskats på det i lika hög grad.

Eftersom få känner till fenomenet är det dessutom få som gör något åt saken innan det är för sent.

Av de utsatta är det emellertid 25 procent som har sömnproblem, och cirka 30 procent som talar om utmattning. Många utsatta säger upp sig, och för somliga tar det år innan de klarar att söka ett nytt jobb igen.

Fackets jobb att hjälpa de utsatta

För att förebygga mobbning och trakasserier är det viktigt att sätta upp värdegrunder och riktlinjer på arbetsplatsen som även omfattar chefer. Det krävs även stöd från överordnade chefer och fackliga representanter.

Det finns fackförbund för statligt anställda, exempelvis Statstjänstemannaförbundet. Att vara med i ett fack med spetskompetens kan vara till stor hjälp när det är problem med interna strukturer.

– De som fick fackligt stöd klarade sig bättre psykologiskt och yrkesmässigt. Men som chef söker man ofta inte stöd förrän det är för sent, många har aldrig haft kontakt med facket förut, konstaterar Björklund i en intervju med Dagens Nyheter.