Värdegrundsarbetet brister hos bankerna

De senaste åren har ett flertal kontroverser avslöjats i förhållande till Sveriges storbanker. Trots avslöjanden om investeringar i vapenindustrin och pengatvätt från korruption, är de svenska bankerna bland Europas bästa.

Värdegrundsdelegationens riktlinjer är till synes universella. Delen av den statliga värdegrunden som rör respekt, som syftar på att alla behandlas lika samt att man ”inte tummar på de mänskliga fri- och rättigheterna”. En annan punkt i värdegrunden är legalitet, som handlar om att all verksamhet ska vara ärlig.

Det verkar dock svårt för landets banker, såväl privata som statliga, att följa dem.

Svenska banker står för flera kontroverser

De svenska storbankerna har de senaste åren befunnit sig i ordentligt blåsväder från flera håll. En av de största berörde investeringar som bankerna gjorde i diverse företag.

Foto: Astudio / Shutterstock.com

Somliga av dem var vapentillverkare som sålde vapen till bland annat Saudiarabien, där mänskliga rättigheter inte respekteras. Största investeringen stod Swedbank för, de hade investerat drygt två miljarder i fonderna. Nordea och Handelsbanken var dock inte långt därefter.

En annan uppmärksammad skandal var när Danske Banks pengatvätt kom till ytan. Det uppskattades röra sig om cirka 270 miljarder kronor. Pengarna kom från brottslig verksamhet och korruption, och flera hundra anställda i både Danmark och Estland.

Sveriges banker bland Europas bästa

Trots alla dessa kontroverser är Sveriges banker på ett internationellt plan fortfarande de bästa. Enligt analysföretaget Copenhagen Economics är svenska banker ledande i Europa.

Vad det beror på är den hårda konkurrens som råder på den svenska lånemarknaden. Till följd av ständiga förhandlingar är räntorna otroligt låga, och svenskarnas villighet att byta bank gör långivarna angelägna om att behålla sina kunder.

Även statligt ägda banken i blåsväder

Inte ens SBAB, som ägs av staten, har helt kommit undan kontroverser. Förra året dömdes de av Diskrimineringsombudsmannen för att ha åldersdiskriminerat.

Anledningen var att äldre som sökte bolån i större utsträckning nekades lånelöfte än yngre. Andra kalkyler användas för att beräkna inkomster för dem över 60 år, och pensionsinkomst var inte lika mycket värd som förvärvsinkomst.