Telia arbetar enligt regeringens bredbandsmål

Regeringens bredbandsmål fastställdes 2016, och innebar att ”fokus måste ligga på människors behov av bredband oavsett om de bor i tätort, i småort, i lands- och glesbygd eller i områden däremellan”.

Eftersom Telia till del är statligt ägda, är det ingen större överraskning att Telia aktivt deltar i den utbyggda tillgången till bredband i landet.

Telias logotyp på en husfasad
Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Telia utökar sitt fibernät

2016 gick Telia ut med ett ambitiöst projekt. Hela Sverige, inklusive mindre kommuner och landsbygd, ska var uppkopplat med fibernät till 2025.

– Sverige genomgår en digital revolution och det är viktigt att delar av landet inte hamnar i ett digitalt utanförskap. Tillgången till snabb och stabil uppkoppling blir allt mer av en förutsättning för att kunna arbeta, leva och bo, inte minst för de som bor på landsbygden, konstaterade chefen för Telia Fiber Linda Hernström.

Idag är 1,5 miljoner svenska hushåll uppkopplade till Telias fibernät. Av vissa ses fiberinstallationen som ett sätt att framtidssäkra hemmet.

Regeringens bredbandsmål

Det bredbandsmål som sattes upp 2016 innebar att 98 procent av landet skulle ha tillgång till ett bredband på minst 1 GB/s innan 2025.

Resterande 2 procent, som bodde på mer svåråtkomliga orter, ska ha tillgång till antingen minst 100 MB/s eller 30 MB/s.

Kapar kopparnätet

Den fasta telefonen och telejacket börjar allt mer tillhöra historien, och fiber och mobilnätet ersätter dem. Det innebär att infrastrukturen med de gamla kopparnäten inte längre behövs.

Telia, och deras konkurrenter, lägger därför successivt ner sina kopparnät. Den som fortfarande använder sitt behöver därför kontakta sin nuvarande operatör och höra efter vad som kommer att hända.

Även den som inte har Telia som sin nuvarande operatör kan byta till deras fibernät. Kontakta kundtjänst för att se vilka alternativ som finns specifikt där du bor.