Sommartankar om statsförvaltningen och förtroende

När förtroendet för statsförvaltningen verkar svikta och korruptionsbegreppet diskuteras i anslutning till olika uppmärksammade affärer, vad kan vi som på regeringens uppdrag arbetar med att stärka kunskapen om den gemensamma statliga värdegrunden dra för slutsatser? Hur byggs förtroende och hur

Läs mer...

Se webbfilmen och intervjuer från Värdegrundsforum 17 maj: Myndigheter med stora utmaningar, diskriminerade medborgare och värdegrundens betydelse

Forumet genomfördes i samverkan med Kommissionen mot antiziganism. Se webbfilmen: http://edge.media-server.com/m/p/fqq2ed72 – Programmet: Program Värdegrundsforum 160517 slutligt – Alla presentationer i PDF: Alla PPT Värdegrundsforum 17 maj 2016 Kort referat: Lena Marcusson, ordförande Värdegrundsdelegationen, presenterade dagens program där Heidi Pikkarainens

Läs mer...

Framtida aktiviteter

 • 29 Sep

  - Utbildning i statlig värdegrund och värdegrundsarbete den 29 september

  Värdegrundsdelegationen bjuder hösten 2016 in till utbildning om statlig värdegrund och värdegrundsarbete vid tre tillfällen: torsdag 29 september (fullbokad), torsdag 27 oktober och tisdag 6 december (nytt alternativ) i Stockholm. Syftet är att stödja myndigheternas eget arbete med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Mer information och inbjudan [...]

 • 4 Okt

  Värdegrundsforum 4 oktober i Lund

  Akademisk frihet och den statliga värdegrunden är huvudtemat för detta forum som äger rum tisdag den 4 oktober kl 10 - ca 16 i Lund. Programmet kommer att bestå av presentationer av rektorer, förvaltningschefer och forskare kring frågor rörande bland annat värdegrundsarbete vid universitet och [...]

 • 27 Okt

  - Utbildning i statlig värdegrund och värdegrundsarbete den 27 oktober

  Värdegrundsdelegationen bjuder hösten 2016 in till utbildning om statlig värdegrund och värdegrundsarbete vid tre tillfällen: torsdag 29 september (fullbokad), torsdag 27 oktober (fullbokad) och tisdag 6 december (nytt alternativ) i Stockholm. Syftet är att stödja myndigheternas eget arbete med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Mer information och inbjudan [...]

 • 29 Nov

  Värdegrundsforum 29 november i Stockholm

  Värdegrundsdelegationens slutrapport presenteras och diskuteras. kl 13-16 plus mingel fram till kl 17. Inbjudan skickas ut i slutet av september eller början av oktober.

 • 6 Dec

  - Utbildning i statlig värdegrund och värdegrundsarbete den 6 december

  Värdegrundsdelegationen bjuder hösten 2016 in till utbildning om statlig värdegrund och värdegrundsarbete vid tre tillfällen: torsdag 29 september (fullbokad), torsdag 27 oktober och tisdag 6 december (nytt alternativ) i Stockholm. Syftet är att stödja myndigheternas eget arbete med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Mer information och inbjudan [...]