Se webbfilmen och intervjuer från Värdegrundsforum 17 maj: Myndigheter med stora utmaningar, diskriminerade medborgare och värdegrundens betydelse

Forumet genomfördes i samverkan med Kommissionen mot antiziganism. Se webbfilmen: http://edge.media-server.com/m/p/fqq2ed72 – Programmet: Program Värdegrundsforum 160517 slutligt – Alla presentationer i PDF: Alla PPT Värdegrundsforum 17 maj 2016 Kort referat: Lena Marcusson, ordförande Värdegrundsdelegationen, presenterade dagens program där Heidi Pikkarainens

Läs mer...
Gunno Gunnmo,
ledamot i Kommissionen mot antiziganism

När ingen ser på – Tillit eller misstro i den statliga styrningen

Hur ska regeringen kunna lita på att de statligt anställda gör sin del av jobbet? De otaliga återrapporteringskraven, de detaljerade regleringsbreven och de riktade statsbidragen, liksom de särskilda utvärderingsmyndigheterna, kan sammantaget ses som uttryck för en misstro som i förlängningen

Läs mer...

Se webbfilmen från Värdegrundsforum 16 februari 2016 med civilministerns inledning

Civilminister Ardalan Shekarabi inledde årets första Värdegrundsforum, ”God förvaltningskultur, värdegrund eller korruption?” var rubriken på civilministerns tal. Se webbfilmen: http://edge.media-server.com/m/p/bja6aqgz Programmet: Värdegrundsforum 16 februari 2016 FÖRMIDDAG webb Presentationerna:: Alla bilder PPT Värdegrundsforum fm 16 feb 2016 PDF Civilministern redogjorde för de

Läs mer...

Framtida aktiviteter

 • 29 Sep

  - Utbildning i statlig värdegrund och värdegrundsarbete den 29 september

  Värdegrundsdelegationen bjuder hösten 2016 in till utbildning om statlig värdegrund och värdegrundsarbete vid två tillfällen - torsdag 29 september och torsdag 27 oktober i Stockholm. Syftet är att stödja myndigheternas eget arbete med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Mer information och inbjudan skickas ut i [...]

 • 4 Okt

  Värdegrundsforum 4 oktober i Lund

  Akademisk frihet och den statliga värdegrunden är huvudtemat för detta forum som äger rum tisdag den 4 oktober kl 10 - ca 16 i Lund. Programmet kommer att bestå av presentationer av rektorer, förvaltningschefer och forskare kring frågor rörande bland annat värdegrundsarbete vid universitet och [...]

 • 27 Okt

  - Utbildning i statlig värdegrund och värdegrundsarbete den 27 oktober

  Värdegrundsdelegationen bjuder hösten 2016 in till utbildning om statlig värdegrund och värdegrundsarbete vid två tillfällen - torsdag 29 september och torsdag 27 oktober i Stockholm. Syftet är att stödja myndigheternas eget arbete med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Mer information och inbjudan skickas ut i början [...]

 • 29 Nov

  Värdegrundsforum 29 november i Stockholm

  Värdegrundsdelegationens slutrapport presenteras och diskuteras. kl 13-16 plus mingel fram till kl 17. Inbjudan skickas ut i september.