Långsiktigt värdegrundsarbete i staten

Under rubriken Det offentligas tjänare har fått hybris behandlar Matilda Molander i Dagens Nyheter söndagen den 5 november några aktuella händelser i statsförvaltningen. Krisen på Riksrevisionen och alltför resesugna statssekreterare utgör exempel på händelser i den offentliga förvaltningen som är oacceptabla.

Läs mer...
vdd-omslag-2

Lena Marcusson om statlig värdegrund och akademisk frihet

Den fjärde oktober anordnade Värdegrundsdelegationen tillsammans med Lunds universitet och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) ett Värdegrundsforum som behandlade två teman: Akademisk frihet och den statliga värdegrunden och Otillbörlig påverkan av myndighetspersoner. Hela forumet filmades och kan ses på denna hemsida.

Läs mer...

Akademisk frihet och den statliga värdegrunden samt otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Värdegrundsforum i Lund den 4 oktober  Se webbfilmer nedan under varje avsnitt. 1) Hur kopplar man ihop den akademiska friheten och den statliga värdegrunden? De akademiska miljöerna vilar på principerna om forskningens frihet och den högre utbildningens vetenskapliga grund. Frågeställningen

Läs mer...

Framtida aktiviteter

  • 6 Dec

    - Utbildning i statlig värdegrund och värdegrundsarbete den 6 december

    Värdegrundsdelegationen bjuder hösten 2016 in till utbildning om statlig värdegrund och värdegrundsarbete vid tre tillfällen: torsdag 29 september (fullbokad), torsdag 27 oktober och tisdag 6 december (nytt alternativ) i Stockholm. Syftet är att stödja myndigheternas eget arbete med den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Mer information och inbjudan [...]