Statskontoret främjar arbetet för en god förvaltningskultur

Från den 1 januari 2017 har Statskontoret i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman. Statskontoret bygger vidare på det arbete som Värdegrundsdelegationen, Kompetensrådet

Läs mer...

En god förvaltningskultur för rättssäkerhet och effektivitet

Hur står det egentligen till i den offentliga förvaltningen? Är det klassiska ämbetsmannaidealet glömt och begravet, ersatt av fumliga eller ohederliga tjänstemän som tillgodoser egna intressen och handlar utan hänsyn till rätt och rimlighet? Nej, så illa är det inte,

Läs mer...

Webbfilm från Värdegrundsforum 29 november 2016

Att säkerställa en god statsförvaltning - Värdegrundsdelegationens slutrapport Sex rättsliga grundprinciper utgör statsförvaltningens gemensamma värdegrund – ett fundament för en god förvaltningskultur. Ett permanent ansvar för statliga myndigheter kan förväntas organiseras och bedrivas i stabila strukturer, men har det alltid varit

Läs mer...

Framtida aktiviteter

  • 1 Jan

    Värdegrundsdelegationens uppdrag avslutat – Statskontoret tar vid

    Värdegrundsdelegationens slutrapport - Att säkerställa en god förvaltning - finns under rubriken Publikationer. Delegationens uppdrag har varit tidsbegränsat till åren 2013-2016. Från januari 2017 har Statskontoret i uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Mer information på www.statskontoret.se/forvaltningskultur Kontakt: Camilla Gjerde, Statskontoret, e-post: Camilla.gjerde@statskontoret.se, tel: [...]