Ny skrift: En kultur som motverkar korruption.

Denna helt nyskrivna skrift ska bidra till att främja en kultur inom myndigheterna som motverkar korruption. Skriften ger en översiktlig beskrivning av korruption som företeelse och hur man kan arbeta för att skydda verksamheten mot den. I sista kapitlet finns ett antal sammanfattande råd.

Den vänder sig till myndighetschefer och chefer på alla nivåer men naturligtvis även till alla statsanställda och fackliga företrädare som aktivt vill bidra till att motverka korruption och andra oegentligheter.

En enda mutad anställd kan ställa till med skador som nästan är omöjliga att reparera. Minnet av korruptionsskandaler sitter i länge. Myndighetschefen har det samlade ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder mot korruption. En åtgärd – kanske den viktigaste – är att hålla den statliga värdegrunden levande.

Ladda ned: En kultur som motverkar korruption_2014

Beställ skriften via statskontoret@strd.se (ange titel och antal exemplar i e-post)

 

Omslag_Korruption1-50-procent