- Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Nu finns en uppdaterad version av skriften ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – grundläggande rättsliga principer”.

I denna skrift redovisas de sex grundläggande rättsliga principerna som definierar den statliga värdegrunden:

  • demokrati,
  • legalitet,
  • objektivitet,
  • åsiktsfrihet,
  • respekt för lika värde, frihet och värdighet, samt
  • effektivitet och service.

Skriften utgör ett stöd för chefer och medarbetare i statsförvaltningen i arbetet att utveckla en god förvaltningskultur.

Ladda hem PDF: Den Gemensamma Värdegrunden 2013