Krönikor

Statskontoret främjar arbetet för en god förvaltningskultur

Från den 1 januari 2017 har Statskontoret i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman. Statskontoret bygger vidare på det arbete som Värdegrundsdelegationen, Kompetensrådet


Allmänt

Webbfilm från Värdegrundsforum 29 november 2016

Att säkerställa en god statsförvaltning - Värdegrundsdelegationens slutrapport Sex rättsliga grundprinciper utgör statsförvaltningens gemensamma värdegrund – ett fundament för en god förvaltningskultur. Ett permanent ansvar för statliga myndigheter kan förväntas organiseras och bedrivas i stabila strukturer, men har det alltid varit


Allmänt

Långsiktigt värdegrundsarbete i staten

Under rubriken Det offentligas tjänare har fått hybris behandlar Matilda Molander i Dagens Nyheter söndagen den 5 november några aktuella händelser i statsförvaltningen. Krisen på Riksrevisionen och alltför resesugna statssekreterare utgör exempel på händelser i den offentliga förvaltningen som är oacceptabla.


Allmänt, Offentlig förvaltning

Lena Marcusson om statlig värdegrund och akademisk frihet

Den fjärde oktober anordnade Värdegrundsdelegationen tillsammans med Lunds universitet och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) ett Värdegrundsforum som behandlade två teman: Akademisk frihet och den statliga värdegrunden och Otillbörlig påverkan av myndighetspersoner. Hela forumet filmades och kan ses på denna hemsida.


Allmänt