Statskontoret främjar arbetet för en god förvaltningskultur

Från den 1 januari 2017 har Statskontoret i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman. Statskontoret bygger vidare på det arbete som Värdegrundsdelegationen, Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) och andra har gjort tidigare.

Mer information på www.statskontoret.se/forvaltningskultur

Kontakt: Camilla Gjerde, Statskontoret, e-post: camilla.gjerde@statskontoret.se , tel: 08-454 47 21